* Cơ sở vật chất

- Trường có 5 điểm trường/16 nhóm, lớp/16 phòng học; Phòng học Kiên cố: 11 phòng và phòng học bán kiên cố: 05 phòng.

- Được nhà nước quan tâm nên trang thiết bị dạy học và đồ dùng đồ chơi cho các lớp 5-6 tuổi được cấp phát đầy đủ theo danh mục quy định; Các lớp dưới 5 tuổi được nhà trường, cha mẹ trẻ mua sắm và tự làm tương đối đảm bảo cho việc dạy và học cho cô và trẻ; Trang thiết bị dạy học được mua sắm và trang bị theo hướng hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu tối thiểu để phục vụ công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

- Phòng chức năng: 6 phòng (Gồm: phòng Y tế; Âm nhạc; phòng hội họp; Phòng Hiệu trưởng; P hiệu trưởng; Bếp). các công trình phụ trợ, nhà vệ sinh, bếp ăn 4/5 điểm trường, bờ rào, sân, vườn và các khu vui chơi... đảm bảo điều kiện cho công tác CSGD trẻ tại trường.